Länkar


Infor

Infor M3 User Network (Asia Pacific)

Infoteam (Norge)

M3UA (England, Irland, Holland & Belgien)

GAM3 - Global Association M3 User Groups

     


På gång i Sverige

  • Temadag BI och AI, halvdags arrangemang på tre orter
    2019-02-05
    Läs mer här