Påverka utbudet - utveckla M3/Movex!

En av Movex användarförenings (MAF:s) huvuduppgifter är att på olika sätt påverka utbudet av produkter och tjänster i "Movexmarknaden" för ökad medlemsnytta. MAF kanaliserar de svenska användarnas önskemål på utveckling av M3/Movex, såväl ur applikations- som tekniskt perspektiv. Dessutom är MAF pådrivande för utvecklingen av relaterade tjänster och produkter från såväl Infor som från andra aktörer i marknaden.

Det finns säkert funktioner du saknar i M3/Movex, eller sådant du inte tycker fungerar på bästa sätt. Du har kanske också idéer om nya saker som skulle göra M3/Movex ännu bättre i nästa release.

Tillsammans med alla M3-användarföreningar i världen, samordnade av GAM3, har Infor infört en process för att ta hand om användarnas krav och önskemål. Processen kallas "Product Enhancement Process" och beskrivs översiktligt av bilden nedan.

 

Övrigt/Utveckla M3 processen.jpg

Product Enhancement Process

Denna process skall ständigt snurra och har redan genomförts sedan några år tillbaka. Infor kommer dock att förbättra och snabba upp processen efter påtryckningar från MAF och GAM3. Vi återkommer med detaljer i denna fråga senare.

Ditt företag måste naturligtvis vara medlem i Movex användarförening för att få lämna förslag till utveckling. Du måste därför logga in på en separat sida som du kommer till genom att klicka på länken nedan. Du kan när som helst lämna in förslag till MAF men själva bearbetningen sker vid bestämda tidpunkter enligt processen.


Resultat och gamla förslag

Förslagslåda

På gång i Sverige

  • Webinar Tips & Tricks: Tekniknyheter i sommarsolen
    2016-06-07
    Läs mer här