Nätverksgrupper


MAFs huvudmål är att öka medlemmarnas nytta av sina Movexinvesteringar genom att verka för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och samtidigt påverka Infors produktutveckling.

Nätverk kan byggas på olika sätt. Kompetensgrupperna är forum för personer med gemenmsamma intressen, t ex ekonomi, planering, för erfarenhetsutbyte i syfte att lära av varandra. Vanligtvis träffas en grupp 3-4 gånger per år och mötena hålls företrädelsevis på medlemsföretagen. Allt i syfte att komma så när verkligenheten som möjligt!

Lokala användargrupper är en georgafiskt begränsad grupp där huvudsyftet är att bygga goda relationer och skapa kontakter som kan utnyttjas på lokala planet. Ämnen för mötena kan varierar och avgörs från gång till gång. För att vara framgångsrik krävs en lokal coach som med MAF-ledningens stöd håller igång nätverket.

 


På gång

 • Möte med Kompetensgrupp SCM, Sandvik i Svedala
  2014-04-28
  Läs mer här
 • Kompetensgrupp Internationella M3 Installationer, möte på Alfa Laval i Lund
  2014-05-12
  Läs mer här
 • Kompetensgrupp Inköp och Planering, Scan i Linköping
  2014-05-20
  Läs mer här
 • Temadag: Collaborative M3 med Infor Ming.le och Microsoft SharePoint
  2014-05-28
  Läs mer här
 • Temadag: Säkerhet och behörighet i Movex/M3
  2014-06-10
  Läs mer här
 • Temadag: Intrastat, moms och 3- partshandel
  2014-09-30
  Läs mer här