« Tillbaka


Medlemsförmån - Kvalitetsservice i juridiska frågor

Movex/M3 användarförening erbjuder  samtliga medlemsföretag juridisk rådgivning genom det tecknade samarbetsavtalet med adLegus AB. Hos adLegus får du kontakt med Johanna Albihn som förutom it- och avtalsrättslig kompetens har specialistkunskaper kring Movex/M3 och de licensavtal som de flesta av MAF's medlemmar nu tillämpar. Johanna arbetade tidigare som chefsjurist på Lawson Software och har över 16 års erfarenhet som bolagsjurist inom både it-sektorn och skogsindustrin.
 

adLegus affärsidé är att vara en extern bolagsjuristfunktion som bistår sina kunder med en mängd olika juridiska tjänster såsom bl. a bolagsformalia, avtalsförhandling och hantering av tvister. Många av MAFs medlemsföretag har från tid till annan behov av legala tjänster varför vi är stolta över att kunna erbjuda medlemsföretagen en kostnadseffektiv och branschkunnig juristkompetens.
 

 

Samarbetet innebär att medlemsföretagen får femton minuter kostnadsfri juridisk telefonrådgivning och vidare rådgivning till ett rabatterat pris.

För juridisk rådgivning kontakta Johanna Albihn på adLegus telefon 08 - 21 00 20 eller 0760 - 28 08 10.

För ytterligare information om adLegus, se www.adlegus.se <
http://www.adlegus.se

Nedan finns en förteckning över artiklar av Johanna publicerade i Working Together Magazine.
Klicka på rubrikerna för att öppna pdf:erna.

2019:

"Precis när GDPR- paniken har lagt sig- nu kommer EPR!"
"Ny lag om e-fakturor i kraft - hur påverkar den er?"

2018:

"GDPR paniken har lagt sig- men glöm inte upprätta ett PUBA"
"Behov av att skydda företagets affärshemligheter?"
"Obegränsat skadeståndsansvar i avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde?!?"

2017:
"Skyldighet att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket"
"Hur kan vi förbereda oss inför den nya dataskyddsförordningen?"
"Avtal undertecknat i original eller duger en kopia via e-mail?
"Den nya Dataskyddsförordningen påverkar alla företag- hög tid att påbörja anpassningsarbetet"

2016:
"Förändrad tvistelösning i IT branschens standardavtal"
"Stora förändringar när ny lag om dataskydd träder i kraft"
"Psykisk ohälsa på jobbet- nya regler från och med sista mars"

2015:
"Återkallelse av rätten att nyttja eviga licenser"
"Översyn av företagets IT-avtal då konsultindex upphört"
"Håll koll på personalens arbetstid eller riskera sanktionsavgift"
"Lösa förbindelser"

2014:
"Förbud mot att kontrollera arbetssökandes bakgrund"
"Vem äger rättigheterna till arbetsresultatet, den anställde eller arbetsgivaren?"
" Vem får ges tillgång till ett licensierat affärssystem och hur?"
"Äganderätt eller nyttjanderätt avseende IT- system?"

2013:
"Värvningsförbud- ett alternativ eller komplement till konkurrensklausulen"
"Vikten av att reklamera i tid"
" Kontroll på verksamheten"

2012:
"Risken att förlora sina rättigheter vid en omförhandling"
"Agil projekthantering utifrån ett kundperspektiv"
"Kräver Agila projekt Agila avtal?"
"Skiljeförfarande vid rättslig tvist- snabbt, konfidentiellt och flexibelt"

2011:
"Lojalitetsplikt och tystnadsplikt mellan näringsidkare"
"Juristen tipsar om Molntjänster och PuL"
"Juristen tipsar om sociala medier under arbetstid"
"Säkerställ att muntliga överenskommelser även görs i skriftlig form"

2010:
"Juristen svarar på medlemsfråga om samarbetsavtal"
"Behov av juridisk service? MAF har kostnadseffektiv genväg till hjälp"
"Fler medlemsförmåner- kvalitetsservice i juridiska frågor"

 

     

På gång i Sverige

Inga nyheter finns inlagda!